Overleg

De stabiliteit wordt van bij het ontwerp in nauw overleg met bouwheer, architect en het ganse bouwteam geanalyseerd en geëvalueerd in functie van alle parameters waarbij duurzaamheid, economie en respect voor het architecturale belangrijk zijn.


Uiteraard worden de grondmechanische en de plaatselijke parameters eigen aan de site niet over het hoofd gezien.