Taak van de ingenieur bij het bouwen

Om economische reden en om besparingen door te voeren is het raadzaam van bij het ontwerp samen te zitten met het bouwteam zijnde de bouwheer, architect, ingenieur stabiliteit, eventueel ingenieur technieken en aannemer.
Om later of reeds tijdens de bouwfase niet voor verassingen te staan kan men best een ingenieur raadplegen.

Taken van de ingenieur:
Samen met de bouwheer en architect de structuur van het gebouw overlopen.
Keuze van het funderingstype bepalen (beste prijs/prestatie-verhouding).
Afhankelijk van het sonderingsrapport wordt gekozen voor een fundering met kruipkelder, op volle plaat, op funderingsputten, of paalfundering, enz.

Met soms zeer eenvoudige aanpassingen kunnen extra balken of I-profielen vermeden worden.  Ook kan op voorhand in functie van uitvoering het verschil tussen houten vloeren (structuur), holle welfsels, predallen of ter plaatse gestort beton gekozen worden.

Idem voor de keuze van het daktype zal de ingenieur de juiste raad geven in functie van het doel en rekening houdend met de wind- en sneeuwbelasting.

Kortom het gespendeerde ereloon zal zich meermaals vermenigvuldigen in besparingen tengevolge van juiste keuzes tijdens het bouwproces en dit in nauw overleg met bouwheer, architect en aannemer